ikona home
ikona home

logo recal

Materiały dla szkół:

Materiały dla nauczycieli

 szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe dla nauczycieli

Materiały dla przedszkoli

 szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe dla przedszkoli

Materiały dla gimnazjów

 szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe dla gimnazjow

 

Sport i środowisko (pdf)

W 2010 r. Fundacja RECAL zaprojektowała i zaangażowała się w program „Sport i środowisko – najlepsze praktyki”. To właśnie na styku tych dwóch obszarów zachodzi bezpośrednia synergia. Nie ma przecież uprawiania amatorskiego sportu bez ochrony środowiska na odpowiednim poziomie.

W celu promowania tej ogólnopolskiej akcji stworzyliśmy folder (dostępny powyżej)informujący o programie, który jest jednocześnie jego kroniką, jak i stanowi inspirację dla wszystkich szkół i klubów sportowych do współpracy z Fundacją RECAL.

Z akcją byliśmy obecni m.in. w Legionowie na Wielkim Finale Coca-Cola Cup 2011, Pikniku Olimpijskim w Warszawie, XX Międzynarodowym Maratonie Ekologicznym w Nowej Wsi Lęborskiej, VI Turnieju PCK w Lubartowie, Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Obliwicach czy XII Biegu o Memoriał Stanisława Karczmarka w Wałbrzychu.
Podziękowania należą się partnerom programu – Światowej Organizacji Sportu dla Wszystkich TAFISA oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki. Ich wsparcie było bezcenne nie tylko na poziomie przygotowywania projektu, ale także przy rozwiązywaniu codziennych dylematów, jakie towarzyszyły naszej fundacji przy przecieraniu szlaków łączących sport amatorski i codzienną dbałość o środowisko.

Rynek gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce (pdf)