ikona home
ikona home

logo recal

wakacyjne kampanie edukacyjneW upalne, letnie dni konsumpcja napojów w kolorowych puszkach jest rekordowo wysoka. Wakacje to doskonały moment na prowadzenie akcji edukacyjnych będących świetnym uzupełnieniem prowadzonej przez cały rok szkolny edukacji ekologicznej.
Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej finansowane są przez Fundację RECAL, recan Organizację Odzysku Opakowań S.A., Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. oraz samorządy terytorialne.
Nowością są zamieszczone na wszystkich plakatach i pocztówkach kwadratowe kody QR, które po zeskanowaniu telefonem typu "smartphone" pozwalają uzyskać dodatkowe informacje o tegorocznych Kampaniach.
W 2016 roku realizujemy trzy wakacyjne Kampanie edukacji recyklingowej:

Kampania "Czyste Plaże"
Kampania "Czyste Góry"
Kampania "Czyste Jeziora"

Od 2000 roku do 2015 w ramach wszystkich Kampanii przeprowadziliśmy na koloniach i obozach letnich ponad 4,7 tysiąca bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla ponad 201 tysięcy uczestników. W 2016 roku kontynuujemy Kampanie i prowadzenie warsztatów.

Najważniejsze cele kampanii:

 • Edukacja ekologiczna poprzez wyrabianie nawyku segregacji odpadów. Warsztaty edukacyjne oraz informacje w mediach i na materiałach kampanii, a w szczególności:
  a) pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych,
  b) wskazanie możliwych zastosowań odzyskanych odpadów opakowaniowych,
  c) uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych.
 • Wsparcie zbiórki selektywnej, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych – zachęcanie do odzysku surowców wtórnych poprzez ich segregowanie i przekazywanie do ponownego przetworzenia (w zależności od funkcjonującego systemu zbiórki surowców wtórnych na danym terenie) oraz zachęcenie do zbiórki puszek po napojach oraz ich sprzedaży w punktach skupu (bez względu na infrastrukturę w postaci pojemników do zbiórki selektywnej).
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę czystości regionów turystycznych – zwrócenie uwagi, że czysta okolica zależy od nas wszystkich; wspólne działania mogą się przyczynić do poprawy czystości.
 • Odciążenie składowisk odpadów, poprzez uświadamianie konieczności intensyfikacji zbiórki i segregacji surowców wtórnych oraz ich ponownego przetwarzania.
 • Promocja regionów dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny – za pośrednictwem mediów oraz warsztatów edukacyjnych, plakatów i kartek pocztowych.

Adresatami kampanii są:

 • dzieci i młodzież (kolonie, obozy i stanice harcerskie),
 • turyści oraz lokalna społeczność,
 • samorządy lokalne,
 • organizacje pozarządowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • media.

Docelową grupą, do której skierowana jest oferta warsztatów są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat, przebywająca na wakacjach w zorganizowanych grupach i korzystająca z kempingów oraz pól namiotowych (np. kolonie i obozy letnie). Grupa ta jest szczególnie ważnym adresatem Kampanii, ponieważ nawyk segregacji odpadów należy wyrabiać już od dzieciństwa. Udział dzieci w kampaniach pozwala ponadto ten nawyk utrwalać, gdyż uzupełnieniem zajęć warsztatowych będzie zbiórka pustych puszek po napojach na plażach, w parkach, itp.

Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży są warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. Dla zorganizowanych grup Fundacja RECAL ma przygotowaną specjalną ofertę łączącą edukację z zabawą. Aktywny udział w warsztatach i proponowanych konkursach umożliwi uczestnikom zdobycie atrakcyjnych nagród, przy okazji zapoznając ich z podstawami selektywnej zbiórki odpadów.

Edukacja dorosłych:

Edukacja osób dorosłych odbywa się poprzez możliwie największą dostępność informacji. Dlatego ważne jest zaangażowaniu mediów w popularyzację idei kampanii. Fundacja RECAL przekazuje mediom aktualne informacje z przebiegu kampanii oraz na temat korzyści płynących z odzysku i recyklingu surowców wtórnych na przykładzie aluminiowych puszek po napojach. Ponadto Fundacja RECAL bierze udział w imprezach masowych realizowanych przez partnerów na terenie Kampanii. Fundacja organizuje stoisko informacyjne pod specjalnych namiotem informacyjnym oraz konkursy recyklingowe z nagrodami.

Dla zwiększenia zasięgu informacyjnego Fundacja RECAL przygotowuje do rozpowszechnienia materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatów i kartek pocztowych promujących kampanie i partnerów. W trakcie kampanii plakaty i kartki pocztowe trafiają na kempingi, do sklepów i barów, na słupy ogłoszeniowe oraz do innych możliwych miejsc we wszystkich gminach uczestniczących w kampanii.

Wszystkim uczestnikom kampanii Fundacja RECAL proponuje kontynuację edukacji ekologicznej w czasie nowego roku szkolnego. Fundacja zapewnia materiały edukacyjne, pojemniki i worki do zbiórki puszek, plakaty i magnesy.