ikona home
ikona home

logo recal

WAKACJEzECC karta 2018W upalne, letnie dni konsumpcja napojów w kolorowych puszkach jest rekordowo wysoka. Wakacje to doskonały moment na prowadzenie akcji edukacyjnych będących świetnym uzupełnieniem prowadzonej przez cały rok szkolny edukacji ekologicznej. Tym samym, mamy przyjemność poinformować, że prowadzone przez nas Kampanie Wakacyjne (Czyste Plaże, Czyste Jeziora, Czyste Góry) od bieżącego roku są połączone w jeden projekt pod wspólną nazwą: Wakacje z Every Can Counts. Nasze dotychczasowe działania zostaną uzupełnione o nową interesującą formę przekazywania wiedzy na temat korzyści płynących z odpowiedniego postępowania ze zużytymi opakowaniami. Za przykład posłuży nam m.in. puszka aluminiowa, która dzięki swoim ekologicznym właściwościom może być w nieskończoność poddawana recyklingowi. 

Projekt Every Can Counts (Każda puszka cenna) powstał w Europie, aby zachęcać do recyklingu puszek po napojach, zwłaszcza poza domem - na przykład w miejscu pracy, podczas zakupów, podróży czy wypoczynku. Inicjatywa została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii dzięki wsparciu  producentów opakowań i branży recyklingowej. Sukces na jej rodzimym rynku spowodował, że została ona szybko rozszerzona na inne kraje: Francję, Austrię, Węgry, Rumunię, Czarnogórę, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, a od 2017 roku również Polskę. Otwarcie się na nowe kultury zaowocowało zbudowaniem doskonałej bazy doświadczeń, informacji i materiałów, a także możliwością tworzenia pozytywnych komunikatów na dużo szerszą skalę. W Polsce projekt Every Can Counts wdrażany jest przez Fundację Recal, która zamierza w ten sposób dodatkowo uatrakcyjnić prowadzone od 1995 roku działania, dzięki czemu doprowadzić do jeszcze lepszych efektów środowiskowych. 

Wakacje z Every Can Counts finansowane są przez Fundację RECAL, recan Organizację Odzysku Opakowań S.A. oraz samorządy terytorialne. W 2018 roku naszymi partnerami są:

1. recan Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
2. CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
3. Gmina Władysławowo
4. Gmina Krokowa
5. Klub Płetwonurków “Pirania”
6. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
7. Miasto Świnoujście
8. Ośrodek Społeczno-Kulturalny SM "Podzamcze" w Wałbrzychu
9. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
10. Powiat Złotoryjski
11. Słowiński Park Narodowy
12. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu
13. Starostwo Powiatowe w Mrągowie
14. Urząd Miejski w Jastarni
15. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Od 2000 roku do 2017 w ramach wszystkich Kampanii przeprowadziliśmy na koloniach i obozach letnich prawie 5,2 tysiąca bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla prawie 219 tysięcy uczestników. W 2018 roku kontynuujemy Kampanie i prowadzenie warsztatów.

Najważniejsze cele kampanii:

 • Edukacja ekologiczna poprzez wyrabianie nawyku segregacji odpadów. Warsztaty edukacyjne oraz informacje w mediach i na materiałach kampanii, a w szczególności:
  a) pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych,
  b) wskazanie możliwych zastosowań odzyskanych odpadów opakowaniowych,
  c) uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych.
 • Wsparcie zbiórki selektywnej, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych – zachęcanie do odzysku surowców wtórnych poprzez ich segregowanie i przekazywanie do ponownego przetworzenia (w zależności od funkcjonującego systemu zbiórki surowców wtórnych na danym terenie) oraz zachęcenie do zbiórki puszek po napojach oraz ich sprzedaży w punktach skupu (bez względu na infrastrukturę w postaci pojemników do zbiórki selektywnej).
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę czystości regionów turystycznych – zwrócenie uwagi, że czysta okolica zależy od nas wszystkich; wspólne działania mogą się przyczynić do poprawy czystości.
 • Odciążenie składowisk odpadów, poprzez uświadamianie konieczności intensyfikacji zbiórki i segregacji surowców wtórnych oraz ich ponownego przetwarzania.
 • Promocja regionów dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny – za pośrednictwem mediów oraz warsztatów edukacyjnych, plakatów i kartek pocztowych.

Adresatami kampanii są:

 • dzieci i młodzież (kolonie, obozy i stanice harcerskie),
 • turyści oraz lokalna społeczność,
 • samorządy lokalne,
 • organizacje pozarządowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • media.

Docelową grupą, do której skierowana jest oferta warsztatów są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat, przebywająca na wakacjach w zorganizowanych grupach i korzystająca z kempingów oraz pól namiotowych (np. kolonie i obozy letnie). Grupa ta jest szczególnie ważnym adresatem Kampanii, ponieważ nawyk segregacji odpadów należy wyrabiać już od dzieciństwa. Udział dzieci w kampaniach pozwala ponadto ten nawyk utrwalać, gdyż uzupełnieniem zajęć warsztatowych będzie zbiórka pustych puszek po napojach na plażach, w parkach, itp.

Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży są warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. Dla zorganizowanych grup Fundacja RECAL ma przygotowaną specjalną ofertę łączącą edukację z zabawą. Aktywny udział w warsztatach i proponowanych konkursach umożliwi uczestnikom zdobycie atrakcyjnych nagród, przy okazji zapoznając ich z podstawami selektywnej zbiórki odpadów.

Edukacja dorosłych:

Edukacja osób dorosłych odbywa się poprzez możliwie największą dostępność informacji. Dlatego ważne jest zaangażowaniu mediów w popularyzację idei kampanii. Fundacja RECAL przekazuje mediom aktualne informacje z przebiegu kampanii oraz na temat korzyści płynących z odzysku i recyklingu surowców wtórnych na przykładzie aluminiowych puszek po napojach. Ponadto Fundacja RECAL bierze udział w imprezach masowych realizowanych przez partnerów na terenie Kampanii. Fundacja organizuje stoisko informacyjne pod specjalnych namiotem informacyjnym oraz konkursy recyklingowe z nagrodami.

Dla zwiększenia zasięgu informacyjnego Fundacja RECAL przygotowuje do rozpowszechnienia materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatów i kartek pocztowych promujących kampanie i partnerów. W trakcie kampanii plakaty i kartki pocztowe trafiają na kempingi, do sklepów i barów, na słupy ogłoszeniowe oraz do innych możliwych miejsc we wszystkich gminach uczestniczących w kampanii.

Wszystkim uczestnikom kampanii Fundacja RECAL proponuje kontynuację edukacji ekologicznej w czasie nowego roku szkolnego. Fundacja zapewnia materiały edukacyjne, pojemniki i worki do zbiórki puszek, plakaty i magnesy.