ikona home
ikona home

logo recal

RECAL nowe logoWspieramy odzysk i ponowne przetworzenie aluminiowych puszek po napojach oraz innych opakowań, w których aluminium jest materiałem dominującym. Swoje cele realizujemy upowszechniając wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania wszystkich opakowań aluminiowych oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych. Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL działa nieprzerwanie od 1995 r.

Działania Fundacji RECAL wspierają dwaj krajowi producenci puszek do napojów: Ardagh Metal Beverage i Can-Pack oraz europejskie stowarzyszenie wytwórców metalicznegi glinu - European Aluminium. Szczególne miejsce w działaniach RECAL zajmują dwie organizacje odzysku opakowań - CP Recycling S.A. oraz recan S.A. Obie profesjonalnie zajmują się recyklingiem aluminiowych puszek po napojach. Dodatkowo w 2017 r., w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, realizujemy warsztaty edukacji recyklingowe przy współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. oraz Gminą Drezdenko. W 2017 r. m.in. przy organizacji wydarzeń sportowych wspiera nas również Poland Smelting Technologies POLST Sp. z o.o.

Dzięki obecności Fundacji RECAL na polskim rynku recyklingowym i prowadzonym przez nią działaniom i akcjom poziom odzysku aluminium z puszek napojowych wzrósł z 2 procent w 1995 r. do 80 procent w 2015 r. Fundacja opracowuje, udostępnia i pomaga wdrożyć edukacyjne programy recyklingowe dla jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli), gospodarczych (firm gospodarujących odpadami) oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Fundacja RECAL powstała z inicjatywy producentów puszek do napojów: Continental Can Polska Sp. z o.o. (obecnie Ardagh Metal Beverage) i PLM AB Malmö ze Szwecji oraz pięciu producentów aluminium: Alcan, Aluminium Company of America, Pechiney Rhenalu, Reynolds (Aluminium) Deutschland i VAW Aluminium.

imgp0107