ikona home
ikona home

logo recal

napis aktualnosci

Konkurs plastyczny „Przygody Puszki Alu-szki” rozstrzygnięty.

Na konkurs wpłynęły 102 prace. Większość prac przesłana została przez uczniów szkół podstawowych. W ocenie uwzględniono scenariusz, teksty w dymkach, formę graficzną oraz pomysłowość w przedstawieniu wizerunku Puszki Alu-szki.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżniania:
Grand Prix Konkursu:
Talon wartości 1 500,00 zł do wykorzystania w sklepie fotograficznym otrzymują:
Adrianna Żuchowska, lat 13 i Klaudia Mazur lat 13
z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Pionkach, ul. Leśna 1, 26-670 Pionki.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Poniżej prezentujemy program Zielonej Szkoły będącej główną nagrodą XV edycji programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe". Edycja 2010 / 2011. Udział potwierdzili przedstawiciele następujących placówek:

Zapraszamy do udziału w XVI edycji programu edukacyjnego „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”, realizowanej pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W tej edycji Programu chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na połączenie sportu z recyklingiem puszki aluminiowej. Właśnie te działania będziemy punktować najwyżej w Waszych raportach, które prosimy przesyłać na adres Fundacji RECAL, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa do końca maja 2012 roku.

Coke Live Music Festival pionierem ekologicznej edukacji wśród festiwali muzycznych.

Coke Live Music Festival stał się jedną z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce. W tym roku odbędzie się jego szósta edycja. Dzisiaj festiwal przyciąga ponad 40 tysięcy młodych ludzi z Polski i Europy. Coca-Cola stara się wykorzystać tę niepowtarzalną okazję do szerzenia edukacji ekologicznej. Już po raz trzeci festiwalowi towarzyszyć będzie szeroko zakrojona edukacyjna akcja ekologiczna, która ma zachęcić młodzież uczestniczącą w festiwalu do segregacji odpadów. W ubiegłych latach akcja przyniosła ogromny sukces. Organizator i sponsor Coke Live Music Festival liczą na równie duże powodzenie akcji w tym roku.

Poziom recyklingu aluminiowych puszek po napojach osiągnął rekordowy pułap w szesnastoletniej historii branży odzysku i recyklingu tego opakowania do napojów.

W Polsce w 2010 roku zostało zebranych i przekazanych do ponownego przetworzenia nie mniej niż 72,5% spośród aluminiowych puszek do napojów wprowadzonych w tym okresie na rynek.