ikona home
ikona home

logo recal

napis aktualnosci

Rozpoczęliśmy działania w Poznańskiej Strefie Kibica, gdzie naprzeciw wejścia do Muzeum Narodowego pojawiła się duża i bardzo kolorowa bramka promująca recykling aluminiowych puszek po napojach.
Znajdziecie nas w dniach 11-15, 18-22, 25-28 czerwca w godzinach od 15.00 do 19.00. Wyjątek stanowią dni w których rozgrywane są mecze w Poznaniu (14 i 18.06) kiedy wzbogacamy ofertę Strefy Kibica w Poznaniu od godziny 13.00 do 19.00.

Spragnionych emocji sportowych i recyklingowych upominków zapraszamy do ekologicznej rywalizacji.

Tablica informacyjnaFundacja RECAL wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki zainicjowała w 2011 roku nowe działanie w zakresie świadomości ekologicznej pod nazwą “Piłki za puszki”.

Główną ideą projektu jest połączenie dwóch ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, sportu i ochrony zasobów naturalnych. Aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowie każdego uprawiającego sport. Recykling oszczędza zasoby naturalne, jak również przyczynia się do utrzymania środowiska w dobrej kondycji. Obie idee są myślą przewodnią projektu "Piłki za puszki".

01XVI edycja „Szkolnych i przedszkolnych projektów recyklingowych” realizowana jest pod patronatami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Światowej Organizacji Sportu dla Wszystkich TAFISA. Na początku roku szkolnego 2011/2012 zaproponowaliśmy, aby uzupełnieniem dotychczasowych działań, było włączenie sportu amatorskiego do edukacji recyklingowej. Właśnie te działania będziemy punktować najwyżej w raportach końcowych nadsyłanych przez placówki edukacyjne na koniec roku szkolnego (do 25 maja 2012).

20120114biegmaluchatitle

W dniu 14 stycznia b.r. pod patronatem Fundacji RECAL rozegrano dwie imprezy biegowe: Bieg o Memoriał Stanisława Karczmarka i Bieg Malucha.

Zorganizowany przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny i TKKF Bieg o Memoriał byłego prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu miał już XIII edycję. Bieg rozegrano w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, dlatego organizatorzy skrócili trasę o jedną pętle dla każdej kategorii, aby zawodnicy skupili się na walce o miejsca bez prób bicia rekordów.

W biegu wystartował m.in. dwukrotny olimpijczyk w chodzie Roman Magdziarczyk. Ogółem w XIII Biegu o Memoriał Stanisława Karczmarka wystartowało 86 zawodników.

australiarecysportNowy system recyklingu został uruchomiony na obiektach sportowych „VenuesWest” w Mt Claremont, w pobliżu Perth w Zachodniej Australii w partnerstwie z australijskim Forum Żywności i Opakowań „Stewardship” (PSF).

Według „VenuesWest” - właściciela i operatora obiektów sportowych w całej Australii - projekt zakłada instalację pojemników do selektywnej zbiórki opakowań "z dala od domu" na Stadionie „Challenge”, w Centrum Koszykówki i na Stadionie Lekkoatletycznym.

Konkurs „Aluminiowa strona recyklingu” był realizowany w 2011 roku przez Fundację RECAL oraz Portal eduinfo.pl. Polegał na opracowaniu stron internetowych na temat zbiórki, odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach oraz korzyści z tego płynących. Wzięły w nim udział szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne z terenu całej Polski. Ocena stron odbyła się według kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu. Jury postanowiło zmienić regulamin w części dotyczącej nagród przyznając je w następujący sposób:

Konkurs plastyczny „Przygody Puszki Alu-szki” rozstrzygnięty.

Na konkurs wpłynęły 102 prace. Większość prac przesłana została przez uczniów szkół podstawowych. W ocenie uwzględniono scenariusz, teksty w dymkach, formę graficzną oraz pomysłowość w przedstawieniu wizerunku Puszki Alu-szki.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżniania:
Grand Prix Konkursu:
Talon wartości 1 500,00 zł do wykorzystania w sklepie fotograficznym otrzymują:
Adrianna Żuchowska, lat 13 i Klaudia Mazur lat 13
z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Pionkach, ul. Leśna 1, 26-670 Pionki.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Poniżej prezentujemy program Zielonej Szkoły będącej główną nagrodą XV edycji programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe". Edycja 2010 / 2011. Udział potwierdzili przedstawiciele następujących placówek:

Zapraszamy do udziału w XVI edycji programu edukacyjnego „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”, realizowanej pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W tej edycji Programu chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na połączenie sportu z recyklingiem puszki aluminiowej. Właśnie te działania będziemy punktować najwyżej w Waszych raportach, które prosimy przesyłać na adres Fundacji RECAL, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa do końca maja 2012 roku.