ikona home
ikona home

logo recal

napis aktualnosci

RECAL nowe logo

Od  1 lipca 2017 r. Bartłomiej Wojdyło dołączył do Zarządu Fundacji RECAL. Rozszerzenie składu Zarządu do trzech osób jest wynikiem decyzji o wdrożeniu przez RECAL ogólnoeuropejskiej kampanii – Every Can Counts, jak również rozszerzeniem profilu działania Fundacji.

Nowa Fundacja RECAL zajmuje się tematyką odzysku wszystkich opakowań, w których aluminium stanowi materiał dominujący. W związku z powyższym zmianie uległo logo Fundacji oraz pełna nazwa, której obecne brzmienie to Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL. W najbliższym czasie Fundacja RECAL rozpocznie realizację całkowicie nowych działań skierowanych na wzmocnienie zbierania i odzysku różnych opakowań z aluminium, także innych niż puszki napojowe.

Bartomiej Wojdyo prevBartłomiej Wojdyło posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów, wpływających w pośredni i bezpośredni sposób na poziomy recyklingu puszek aluminiowych w różnych częściach świata. W Fundacji RECAL odpowiedzialny jest za realizację kampanii Every Can Counts (Każda puszka cenna) www.everycancounts.pl, która działa już w 14 krajach, promując wśród lokalnych społeczności recykling puszek po napojach, zwłaszcza poza domem – na przykład w miejscu pracy, podczas zakupów, podróży czy wypoczynku. Inicjatywa została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii dzięki wsparciu firm z branży aluminiowej. Program stanowi element strategii odpowiedzialnego rozwoju największych organizacji z branży opakowań aluminiowych: European Aluminium, Ardagh Group oraz Can Pack Group.