ikona home
ikona home

logo recal

napis aktualnosci

Zbiorcze wwwRelacja z międzynarodowej Konferencji „Sport dla wszystkich – przegląd aktualnych inicjatyw” w dniu 19 maja 2016 r. w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar w Warszawie.

Markowska wwwKonferencja zgromadziła blisko 70 uczestników, którzy stawili się z całej Polski oraz Belgii, Niemiec, Serbii i Słowacji. Konferencję otworzyli Ewa Markowska z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Wolfgang Baumann z Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportu dla Wszystkich TAFISA, który poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy zmarłego kilka dni wcześniej Jerzego Potentasa – Sekretarza Generalnego Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Podczas otwarcia podkreślony został fakt współorganizacji tej ważnej konferencji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu dla Wszystkich TAFISA oraz Fundację RECAL, która w przypadku tego wydarzenia podjęła się roli organizacji koordynującej.

Rynkowski wwwSesję pierwszą poprowadziła Małgorzata Szukalska – Wrona z Ministerstwa Sportu i Turystyki, również reprezentująca Polskę w TAFISA Europe. Po krótkim wprowadzeniu, podczas którego zebrani poinformowani zostali, że sesja pierwsza obejmuje prezentacje inicjatyw i programów zagranicznych, pierwszy referat Sport w UE – Program Erasmus+ Sport w imieniu Wydziału Sportu, DG Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej wygłosił Michał Rynkowski. W swoim wystąpieniu szczegółowo omówił zasadnicze cechy programu Erasmus + Sport, w ramach którego do rozdysponowania jest 265 mln Euro do 2020 roku.

Dyszynska wwwNastępną prezentację Europejski Tydzień Sportu przedstawiła Marta Dyszyńska z Ministerstwa Sportu i Turystyki, która nie tylko wyjaśniła stosunkowo krótką historię tej inicjatywy Komisji Europejskiej, ale również przedstawiła wyniki pierwszej edycji, zrealizowanej w 2015 roku w Polsce. W 2016 roku Europejski Tydzień Sportu odbędzie się w dniach 10 – 17 września. Dla zainteresowanych uruchomiony został e-mail: etspolska (@) msit.gov.pl oraz przygotowane materiały promocyjne, a dla organizatorów 25 najlepszych wydarzeń przewidziano atrakcyjne nagrody.

Baumann wwwReferatem o unikalnym charakterze było wystąpienie Global Active City Development, Wolfganga Baumanna – Sekretarza Generalnego TAFISA. Podczas swojego wystąpienia obok wprowadzenia historycznego, skupił się na tematyce malejącej aktywności sportowej mieszkańców wszystkich zakątków naszego globu, podkreślając fakt konieczności integracji codziennej aktywności fizycznej z takimi obszarami jak sport dla dzieci, aktywne rodziny, szkoły, miasta, a nawet aktywne miejsca pracy. W innym przypadku dość szybko może dojść do sytuacji gdzie po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci dojdzie do skrócenia średniego czasu życia mieszkańców Ziemi.

Geatan wwwOstatnim wystąpieniem podczas I sesji było omówienie Projektu „Take Back Your Streets… Take Back Your Future!” przez Gaëtana Garcia, z TAFISA. W trakcie tej prezentacji zebrani poinformowani zostali o szczegółach tej funkcjonującej od 2015 roku inicjatywy. Wart podkreślenia jest fakt wyboru Polski  jako jednego z trzech sztandarowych państw, w których „Take Back Your Streets!” wdrażany jest na szczeblu ogólnokrajowym, m.in. dzięki współpracy TAFISA z Fundacja RECAL.

Buza wwwSesji druga poświęcona została inicjatywom z zakresu Sportu dla wszystkich wdrażanych na poziomie krajowym, a pierwszym prelegentem był Dariusz Buza – Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki, który przedstawił referat „Priorytety Sportu Powszechnego”. W trakcie tej prezentacji wielokrotnie podkreślony zostały fakt konieczności zacieśniania współpracy z administracją samorządową (gminną) oraz podnoszenia roli wychowawcy fizycznego w procesie rozwoju dzieci i młodzieży. Niestety w Polsce około 10% chłopców oraz 20% dziewcząt w wieku 15 lat reprezentuje prawie całkowity brak aktywności fizycznej.

Lobocki wwwKolejny referat „Sport dla Wszystkich – Recykling dla Każdego” wygłosił Artur Łobocki z Fundacji RECAL, który podkreślił unikalny dorobek Fundacji RECAL w zakresie promocji recyklingu podczas wydarzeń sportowych, zbiórki aluminiowych puszek na obiektach sportowych oraz współpracy m.in. z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Sportu dla Wszystkich TAFISA oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Efektem m.in. tych działań jest wysoki poziom recyklingu aluminiowych puszek po napojach, osiągający w 2014 roku aż 80%.

05190081

Ostatnim punktem w programie konferencji był panel dyskusyjny „Sport dla wszystkich czy dla wybranych?”, moderowany przez Jacka Wodzisławskiego z Fundacji RECAL. Uczestnikami dyskusji byli:
- Joanna Styczeń – Lasocka, Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa
- Jakub Sobieski – OSiR, Boguszów Gorce,
Sala www- Marcin Reif – Akademicki Klub Płetwonurków “Pirania”, Wrocław
- Leszek Tytko, Małopolskie TKKF, Kraków
- Marek Kuszneruk, inicjatywa „Nasze boisko”, Warszawa


Po krótkim wprowadzeniu paneliści skupili się na temacie wykluczenia w sporcie, w tym wykluczenia z powodów geograficznych, finansowanych, intelektualnych, z powodu wieku oraz… samo-wykluczenia, które najbardziej cechuje mieszkańców wielkich miast. Poruszone zostały również tematy zmian w sporcie dla wszystkich jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 25 lat w Polsce, przyszłość sportu powszechnego oraz kwestia „zazieleniania” m.in. wydarzeń sportowych. Uczestnicy kilkukrotnie podkreślali fakt wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego do uprawiania wielu dyscyplin sportu oraz wskazywali racjonalną gospodarkę odpadami, w tym recykling aluminiowych puszek po napojach, na stan środowiska naturalnego.