ikona home
ikona home

logo recal

napis aktualnosci

Oficjalnie publikujemy Raport „Polski rynek gospodarki odpadami opakowaniowymi. Wybrane przepisy rządowe i sposoby ich wdrażania".

Celem w/w badania realizowanego na zlecenie Fundacji RECAL, w ramach Projektu „20 lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, była weryfikacja zasad gromadzenia odpadów opakowaniowych przez wszystkie gminy w Polsce.

Wśród najważniejszych wniosków płynących z przeprowadzonej weryfikacji zasad przyjętych przez wszystkie 2.478 gmin ustalono, że w skali kraju:

  • 28 gmin nie prowadziło selektywnego zbierania papieru,nfoigw_logo_dofinansowano
  • 4 gminy nie prowadziły selektywnego zbierania szkła,
  • 5 gmin nie prowadziło selektywnego zbierania tworzyw sztucznych,
  • 382 gminy nie prowadziły selektywnego zbierania opakowań wielomateriałowych,
  • 231 gmin nie prowadziło selektywnego zbierania metali.

Po raz pierwszy wyniki badania gmin zaprezentowane zostały podczas międzynarodowej Konferencji „20 lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce” w dniu 23 września 2015 r. w historycznej Sali „Malinowa” Hotelu Bristol w Warszawie.

okadka_raport