ikona home
ikona home

logo recal

napis aktualnosci

Relacja z międzynarodowej Konferencji „20 lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce” w dniu 23 września 2015 r. w historycznej Sali „Malinowa” Hotelu Bristol w Warszawie. 

srosgenKonferencja zgromadziła blisko 100 uczestników, którzy mieli okazję poznać nie tylko najważniejsze fakty z zakresu recyklingu alu-puszek, które przedstawione zostały między innymi w ujęciu historycznym. Po powitaniu zebranych przez Jacka Wodzisławskiego – Prezesa Zarządu Fundacji RECAL oraz przejęciu prowadzenia I Sesji „Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych” przez dr Barbarę Kozłowską z Politechniki Łódzkiej, pierwszą prezentację wygłosił Stephan Rösgen – Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji, który przedstawił „Metale jako surowce permanentne”. Ta bardzo interesująca koncepcja promuje pojęcie „materiałów permanentnych” obok już funkcjonujących pojęć surowców „odnawialnych” i „nieodnawialnych”. Zasadniczą cechą surowców permanentnych jest ich trwałość, utrzymująca się bez utraty jakości, bez względu na ilość przeprowadzonych procesów recyklingu. 

mlabbertonNastępną prezentację „Potencjalny wkład opakowań aluminiowych w europejski model „Circular economy'' wygłosił Maarten Labberton, Dyrektor Grupy Opakowań, European Aluminium Association z Brukseli. M. Labberton potwierdził, że recykling opakowań z aluminium, stanowiących - jak już wiemy – materiały permanentne, jest rozwiązaniem idealnie wpisującym się w nową koncepcję funkcjonowania gospodarki w modelu zamkniętym.

 

tstysReferatem o unikalnym charakterze było wystąpienie„Standardy gromadzenia odpadów opakowaniowych określane przez gminy – rzeczywistość po rewolucji śmieciowej”, Tomasza Stysia, współautora raportu "Polski rynek gospodarki odpadami opakowaniowymi. Wybrane przepisy rządowe i sposoby ich wdrażania". Celem w/w badania realizowanego na zlecenie Fundacji RECAL ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej była weryfikacja zasad gromadzenia odpadów opakowaniowych przez wszystkie gminy w Polsce. Podczas wystąpienia Tomasz Styś poinformował zebranych, że w skali kraju:
• 28 gmin nie prowadziło selektywnego zbierania papieru,
• 4 gminy nie prowadziły selektywnego zbierania szkła,
• 5 gmin nie prowadziło selektywnego zbierania tworzyw sztucznych,
• 382 gminy nie prowadziły selektywnego zbierania opakowań wielomateriałowych,
• 231 gmin nie prowadziło selektywnego zbierania metali.

kbaczynskiPrzedostatnim referatem podczas I sesji było wystąpienie„Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych” Krzysztofa Baczyńskiego, Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach Eko-Pak. W trakcie tej prezentacji zebrani poinformowani zostali o szczegółach istniejących już obowiązków w zakresie postępowania z odpadami opakowaniowymi, również w ujęciu ekonomicznym.

 

jwodzislawskiPierwszą sesję prezentacji zakończyło wystąpienie Jacka Wodzisławskiego – Prezesa Zarządu Fundacji RECAL, który przedstawił genezą i ewolucję systemu zbierania i recyklingu aluminiowych puszek po napojach od chwili wprowadzenia na rynek pierwszych puszek wyprodukowanych w 1995 roku w Polsce. Referat „XX lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce” wprost nawiązujący do tytułu konferencji prezentował w jaki sposób i dlaczego poziom recyklingu alu-puszek w Polsce osiągnął rekordowy wynik 79%. Tak wysoki rezultat stawia Polskę w gronie 10 najlepiej radzących sobie w tym temacie państw w Europie.

Moderatorką II Sesji „Innowacyjne formy edukacji recyklingowej” była dr Ewa Suska, która powitała zebranych gości po krótkiej przerwie kawowej. Moderatorka odnotowała m.in. fakt, że Panie stanowią zdecydowaną większość  (4 z 5) uczestników II Sesji Konferencji.

dcaldwellPierwszy referat „Every Can Counts: sprawdzona formuła edukacji recyklingowej puszek w Europie” – wygłosiła Diana Caldwell z organizacji AluPro z Wielkiej Brytanii. Format „Every Can Counts” skupia się na wspieraniu selektywnej zbiórki puszek po napojach w modelu „out of home” („poza domem”) i skutecznie realizowany nie tylko w Wielkiej Brytanii ale również w innych krajach Europy m.in. Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii oraz Serbii.

 

alobockiKolejnym wystąpieniem to „Recykling na sportowo”, Artura Łobockiego, Członka Zarządu Fundacji RECAL i jedynego mężczyzny podczas II Sesji Konferencji. Ta prezentacja przedstawiła unikalny dorobek Fundacji RECAL w zakresie promocji recyklingu podczas wydarzeń sportowych, zbiórki aluminiowych puszek na obiektach sportowych oraz współpracy ze Międzynarodowym Stowarzyszeniem Sportu dla Wszystkich TAFISA.

 

jkisWystąpienie „Wdrożenie edukacji recyklingowej w Serbii i Czarnogórze na podstawie polskich doświadczeń” Jeleny Kis, Prezes Zarządu Fundacji Recan z Belgradu, Serbia, zawierało odniesie nie tylko do polskich korzeni tej organizacji promującej recykling puszek. Początki działalności Fundacji Recan w Serbii opierały się na doświadczeniu zebranym przez Fundację RECAL, która w latach 2005 – 2006 intensywnie wspierała Recan w pierwszych jego działaniach na terenie Serbii. Jelena Kis nawiązała również do pierwszego wystąpienia drugiej sesji, informując o przebiegu wdrożenia formatu „Every Can Counts” na terenie Serbii i Czarnogóry.

 

ggaza„Zaangażowanie samorządów terytorialnych w edukację recyklingową” stanowiło ostatnią prezentację podczas Konferencji „20 lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce”. Wygłosiła ją Grażyna Gaza, Prokurent Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, pokazując jak systematycznie prowadzone działania edukacyjne wspierają gminy w realizacji obowiązku selektywnej zbiórki nie tylko odpadów opakowaniowych. Równie interesujący okazał się wątek współpracy ZUO Elbląg z Fundacją RECAL, rozpoczętej w 1996 roku i do dzisiaj realizowanej bez przerwy.