ikona home
ikona home

logo recal

napis aktualnosci

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Strona www.mos.gov.pl/komunalne powstała po to, aby pomóc we wdrażaniu nowych przepisów. Znajdą na niej Państwo zarówno obowiązujące, jak i projektowane akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Sukcesywnie będą tu umieszczane interpretacje prawne nowych przepisów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, prezentacje ze spotkań i konferencji, w których biorą udział przedstawiciele Departamentu Gospodarki Odpadami oraz wiele innych – mamy nadzieję - przydatnych materiałów.

Korzystając z zakładki „kontakt” mogą Państwo zadać pytania, dotyczące nowej ustawy pracownikowi Departamentu Gospodarki Odpadami.
Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony.