ikona home
ikona home

logo recal

napis aktualnosci

Komisja Europejska przyjęła dziś nowy, ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Proponowane działania wspomogą „zamknięcie obiegu” cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyclingu i ponownego użycia oraz przyniosą korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce.

Działania te pozwolą uzyskać maksymalną wartość i zapewnią wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów, przyczyniając się przy tym do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Propozycje, o których mowa, obejmują cały cykl życia: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. 
Z punktu widzenia opakowań aluminiowych najważniejsze cele to:
- recykling opakowań z aluminium na poziomie 75% do 2025,
- recykling odpadów opakowaniowych na poziomie 75% a aluminium na poziomie 85% do 2030.

Pozostałe najważniejsze elementy proponowanego pakietu to:
działania na rzecz ograniczenia odpadów spożywczych;
wspólny cel UE dotyczący recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65% do roku 2030;
- wspólny cel UE dotyczący recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie 75% do roku 2030;
- wiążący cel redukcji składowania odpadów do maksymalnie 10% do roku 2030;
- zakaz składowania segregowanych odpadów;
- zachęty gospodarcze dla producentów, aby wprowadzali na rynek bardziej ekologiczne produkty i wspierali programy odzysku i recyklingu (np. opakowań, baterii, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pojazdów).
 
Źródło: Komisja Europejska